Thông tin tài liệu


Title: Dạy học theo mô đun kỹ năng hành nghề, vận dụng vào dạy mô đun "sửa chữa và vận hành máy điện" trong đào tạo nghề, trình độ cao đẳng
Authors: Lê Anh Tuấn
Advisor: Phạm Văn Bình
Keywords: Mô đun; Dạy học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mô đun trong dạy học, thực trạng của đào tạo nghề theo mô đun. Dạy học mô đun "sửa chữa và vận hành máy điện". Nội dung, kết quả thử nghiệm quá trình tổ chức dạy học mô đun.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17286
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273271.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273271-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 119,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.