Thông tin tài liệu


Title: Phân tích, thiết kế và chế tạo mẫu anten cho thiết bị đầu cuối thông tin vô tuyến
Authors: Nguyễn Văn Nhung
Advisor: Phạm Thành Công
Keywords: An ten; Chế tạo
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về anten, anten Pifa, thiết kế và mô phỏng anten pifa
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17289
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273273-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 115,36 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273301.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.