Thông tin tài liệu


Title: Điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ
Authors: Nguyễn Trung Hiếu
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Bộ điều khiển
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điều khiển dự báo. Nhận dạng đối tượng phi tuyến bằng mô hình mờ Takagi - sugeno. Xây dựng bộ điều khiển dự báo thích nghi bằng mô hình mờ - AFGPC.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17301
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273351.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273351-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 116,54 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.