Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật OFDMA và ứng dụng trong LTE
Authors: Nguyễn Danh Tuyến
Advisor: Đặng Quang Hiếu
Keywords: Mạng di động; Ứng dụng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ LTE. Kiến trúc hệ thống LTE theo tiêu chuẩn 3GPP. Kiến trúc giao diện vô tuyến LTE. Ứng dụng OFDMA trong LTE.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17304
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273379.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273379-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 90,28 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.