Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thuật toán điều khiển bộ biến đổi DC - DC cấu hình xếp chồng
Authors: Đoàn Thanh Tùng
Advisor: Tạ Cao Minh
Keywords: Bộ đổi; Thuật toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống phân phối năng lượng trong xe điện. Lựa chọn cấu hình và thuật toán điều khiển bộ biến đổi DC - DC. Nguyên lý hoạt động và mô hình toán học của bộ biến đối DC - DC. Tính toán và thiết kế hệ thống bộ biến đổi DC - DC hai chiều. Mô phỏng toàn bộ hệ thống xe điện.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển và Tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17313
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273402.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,34 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273402-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 189,63 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.