Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ giáo viên tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ
Authors: Phạm Minh Vỹ
Advisor: Hoàng Ngọc Nhân
Keywords: Giáo viên; Trường cao đẳng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề. Nêu thực trạng đội ngũ giáo viên tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của Trường.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17314
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273421.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273421-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 182,77 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.