Thông tin tài liệu


Title: Các nhân tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình cắt dây
Authors: Nguyễn Tiến Long
Advisor: Bành Tiến Long
Keywords: Gia công điện; Dây điện
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về gia công tia lửa điện. Máy cắt dây và các thông số điều chỉnh trong quá trình gia công. Nghiên cứu các nhân tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình cắt dây.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17319
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271351.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271351-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,29 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.