Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng dạy và học môn Kỹ thuật xung số tại trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội ứng dụng phần mềm mô phỏng Proteus
Authors: Lê Quang Vinh
Advisor: Nguyễn Tiến Dũng
Keywords: Chất lượng dạy học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của việc xây dựng và áp dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học thực hành. Vận dụng phương pháp mô phỏng trong dạy học thực hành môn kỹ thuật xung số của nghề kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội. Thực nghiệm sư phạm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17332
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271370.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,66 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271370-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 189,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.