Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế thiết bị hỗ trợ học tương tác iClicker bằng công nghệ kết nối không dây
Authors: Đào Quang Huân
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Thiết bị dạy học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nghiên cứu thiết kế bài giảng điện tử vào giảng dạy. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị hỗ trợ học tương tác iClicker ứng dụng trong việc kiểm tra, đánh giá học sinh sinh viên. Đề xuất ứng dụng thiết bị hỗ trợ học tương tác vào giảng dạy và đánh giá học sinh trong quá trình giảng dạy.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17333
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271371.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,73 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271371-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,79 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.