Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần PLC S7 - 300 mô phỏng bằng phần mềm Wincc
Authors: Bùi Việt Thái
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Vũ Thị Hương Giang
Keywords: Hiệu quả giảng dạy; Phần mềm Wincc
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của vấn đề cần nghiên cứu.Thực trạng giảng dạy học phần PLC S7 - 300 tại Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị. Nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần PLC S7 - 300 mô phỏng bằng phần mềm Wincc. Thực nghiệm sư phạm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17334
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

16

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271372.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271372-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 203,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.