Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử trong dạy học môn PLC S7 300 ứng dụng mô phỏng bằng phần mềm SPS - Visu tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên
Authors: Nguyễn Tiến
Advisor: Phạm Công Hùng
Keywords: Bài giảng điện tử
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng bài giảng điện tử trong dạy học. Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp đào tạo môn PLC S7 300. Biên soạn minh họa bài giảng điện tử môn học PLC S7 300 ứng dụng mô phỏng bằng phần mềm SPS - Visu tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17335
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271374.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,41 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271374-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 190,99 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.