Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phương pháp mô phỏng vào xây dựng bài giảng một số mô đun trong chương trình đào tạo cao đẳng nghề hàn ở trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Vinatex
Authors: Bùi Minh Thành
Advisor: Nguyễn Khang
Keywords: Đào tạo nghề; Xây dựng bài giảng
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận và thực trạng về ứng dụng phương pháp mô phỏng vào dạy học nghề hàn ở Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Vinatex. Ứng dụng phương pháp mô phỏng vào xây dựng bài giảng một số mô đun đào tạo nghề hàn tại trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Vinatex. Thực nghiệm sư phạm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17353
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271409.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,28 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271409-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.