Thông tin tài liệu


Title: Dạy học môn trang bị điện theo quan điểm tích hợp tại trường Đại học công nghiệp Việt Hung
Authors: Nguyễn Lê Phong
Advisor: Lê Thanh Nhu
Keywords: Dạy học; Trường Đại học công nghiệp Việt Hung
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của việc dạy học theo quan điểm tích hợp. Thực trạng dạy học môn trang bị điện tại trường Đại học công nghiệp Việt Hung. Dạy học môn trang bị điện theo quan điểm tích hợp.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17354
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271410.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271410-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 98,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.