Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ giai đoạn 2013-2020
Authors: Đặng An Bình
Advisor: Lê Huy Tùng
Keywords: Giáo viên; Trường cao đẳng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về việc bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề. Nêu thực trạng đội ngũ giáo viên dạy nghề tại trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ. Đề xuất các giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy nghề tại Trường.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17366
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273438.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,23 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273438-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.