Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng thuật toán chỉnh định thích nghi tham số PID và đánh giá khả năng ứng dụng trong công nghiệp
Authors: Cấn Đình Sinh
Advisor: Nguyễn Doãn Phước
Keywords: Bộ điều khiển; Thuật toán
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu thuật toán nhận dạng trong điều khiển thích nghi. Bộ điều khiển PID và bộ điều khiển PID thích nghi. Mô phỏng và đánh giá các thông số đối tượng và bộ điều khiển.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển và Tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17377
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273459.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273459-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 115,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.