Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chương trình môn học sửa chữa động cơ ô tô theo tiếp cận năng lực thực hiện
Authors: Nguyễn Văn Thảo
Advisor: Nguyễn Xuân Lạc
Keywords: Ô tô; Động cơ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của xây dựng chương trình môn học sửa chữa động cơ theo tiếp cận năng lực thực hiện. Thực trạng giảng dạy môn sửa chữa động cơ tại khoa Công nghệ ô tô - trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Vận dụng chương trình sửa chữa động cơ ô tô theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện tại trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật cơ khí - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1744
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255001.pdf
    Restricted Access
 • N?i dung
  • Size : 1,07 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255001.TT..pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 188,25 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.