Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp tăng cường quản lý chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên
Authors: Đỗ Duy Quang
Advisor: Đặng Danh Ánh
Keywords: Đào tạo; Chất lượng
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý chất lượng đào tạo và Nêu thực trạng công tác quản lý chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên. Đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý chất lượng đào tạo tại trường
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17440
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273680.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 886,45 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273680-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 166,66 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.