Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội
Authors: Vũ Thị Hồng
Advisor: Lê Thanh Nhu
Keywords: Đào tạo nghề; Cơ sở vật chất
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về công tác quản lý cơ sở vật chất trong đào tạo nghề. Nêu thực trạng quản lý cơ sở vật chất của trường cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo của trường Cao đẳng nghề cơ điện Hà Nội
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17443
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273688.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273688-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 95,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.