Thông tin tài liệu


Title: Các phương pháp tiết kiệm năng luợng trong mạng data center
Authors: Huỳnh Vũ Trường Duy
Advisor: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Năng lượng; Dữ liệu
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về data center. Nêu cấu trúc của mạng data center. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành kỹ thuật truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17451
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273698.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273698-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 240,02 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.