Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng bàn thí nghiệm điều khiển nhiệt độ trên nền PLC S7-300
Authors: Vũ Thị Oanh
Advisor: Phan Xuân Minh
Keywords: Bộ điều khiển; Thí nghiệm
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu lò điện trở 2.5KVA và nhận dạng mô hình bằng Toolbox indentification của Matlab. Tổng hợp bộ điều khiển cho lò điện trở 2,5KVA. Xây dựng các bài thí nghiệm cho lò điện trở 2,5KVA bằng simatic S7-300
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17478
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

3

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273752.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,13 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273752-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 88,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.