Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp đổi mới quản lý dạy học thực hành tại trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Bắc Ninh
Authors: Doãn Thế Trọng
Advisor: Phan Văn Kha
Keywords: Dạy học; Quản lý
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý dạy học thực hành cho học sinh trung cấp nghề. Nêu thực trạng quản lý dạy học thực hành tại trường Trung cấp nghề kinh tế - kỹ thuật Bắc Ninh. Đề xuất một số giải pháp đổi mới quản lý dạy học thực hành tại trường.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17487
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273789.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 711,49 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273789-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 142,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.