Thông tin tài liệu


Title: Quản lý dạy nghề phổ thông ở trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Phúc Thọ
Authors: Lê Đức Dũng
Advisor: Trần Khánh Đức
Keywords: Đào tạo nghề; Quản lý
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận quản lý dạy nghề phổ thông ở trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp. Nêu thực trạng và đề xuất một số biện pháp quản lý dạy nghề phổ thông ở trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp Phúc Thọ
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17489
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273794.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 642,91 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273794-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 157,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.