Thông tin tài liệu


Title: Quản lý hoạt động hướng dẫn thực hành qua ban tiện tại Viện cơ khí trường Đại học bách khoa Hà Nội
Authors: Lê Hữu Mạnh
Advisor: Trần Khánh Đức
Keywords: Đào tạo; Quản lý
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về quản lý hoạt động hướng dẫn thực hành và thực trạng, đề xuất biện pháp quản lý hoạt động hướng dẫn thực hành qua ban tiện tại Viện cơ khí trường Đại học bách khoa Hà Nội
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17490
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273795.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273795-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 158,43 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.