Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế, xây dựng mô hình thí nghiệm điều khiển mức nước và lưu lượng ứng dụng các thuật toán điều khiển quá trình nâng cao
Authors: Vũ Văn Quang
Advisor: Nguyễn Huy Phương
Keywords: Bộ điều khiển; Thiết kế
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về điều khiển quá trình. Tính toán, thiết kế xây dựng hệ thống. Thiết kế bộ điều khiển cho quá trình mức nước và lưu lượng. Điều khiển và giám sát hệ thống.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điều khiển và tự động hóa
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17493
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 273801.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 3,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 273801-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 124,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.