Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng khai thác và sử dụng tài nguyên nước các sông nội tỉnh Cao Bằng đề xuất các giải pháp quản lý bền vững
Authors: Nguyễn Thị Hòa
Advisor: Văn Diệu Anh
Tống Ngọc Than
Keywords: Tài nguyên nước; Khai thác nước sông
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan khu vực nghiên cứu. Đánh giá hiện trạng khai thác sử dụng và xả thải vào nguồn nước tỉnh Cao Bằng. Dự báo nhu cầu sử dụng nước và xu thế biến động tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng. Đề xuất phương án và giải pháp quy hoạch khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17504
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

98

VIEWS & DOWNLOAD

54

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271424-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 150,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271424.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,97 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.