Thông tin tài liệu


Title: Mô hình toán học cho mối liên hệ dài hạn giữa lãi suất danh nghĩa và lạm phát
Authors: Trần Tuấn Thanh
Advisor: Nguyễn Phương Anh
Nguyễn Khắc Minh
Keywords: Toán kinh tế; Mô hình toán học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày thực trạng lạm phát và lãi suất ở Việt Nam. Tổng quan các nghiên cứu trước đây. Phương pháp luận. Kết quả thực nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17525
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271445.pdf
    Restricted Access
  • Size : 987,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271445-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 139,42 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.