Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và phát triển ứng dụng chat-bot cho dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến
Authors: Nguyễn Đắc Phương Thảo
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Chăm sóc khách hàng trực tuyến; Phần mềm; Hộp trò chuyện; Ứng dụng chat-bot
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chat bot; xây dựng chat bot cho dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến; cài đặt chương trình và kiểm thử.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17535
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

88

Files in This Item:
Thumbnail
  • 319611.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.