Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế chế tạo module đo đạc tham số môi trường
Authors: Từ Viết Hoàng
Advisor: Nguyễn Hữu Phát
Keywords: Thiết bị đo đạc; Module đo đạc; Tham số môi trường
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan ảnh hưởng của môi trường tới các thiết bị đo đạc; thiết kế sơ đồ hệ thống; kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17545
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319619-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 92,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319619.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,91 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.