Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo đế plasmonic dựa trên công nghệ khắc sử dụng hạt nano silica
Authors: Nguyễn Thị Thanh Lan
Advisor: Chu Mạnh Hoàng
Keywords: Hạt nano; Đế plasmonic
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đế plasmonic; cơ sở lý thuyết và thực nghiệm; kết quả thiết kế mô phỏng và thảo luận; kết quả thực nghiệm và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17547
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319621-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 157,68 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319621.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,99 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.