Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng khuếch đại quang sợi trong truyền dẫn quang WDM
Authors: Vũ Hữu Tiến
Advisor: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Khuếch đại; Khuếch đại quang; Công nghệ WDM
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về khuếch đại quang; khuếch đại quang trong hệ thống WDM; chương trình mô phỏng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17550
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319626-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 122,78 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319626.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,71 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.