Thông tin tài liệu


Title: Xác thực và thẩm định trong các hệ thống đăng nhập một lần
Authors: Vũ Tuấn Anh
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương; Giao thức; Đăng nhập một lần
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cơ chế đăng nhập một lần (SSO); giao thức Oauth2; đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống SSO sử dụng giao thức OAuth2 tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17552
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319628-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 123,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319628.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.