Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng truyền video streaming trên SDN
Authors: Phạm Anh Tuấn
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Phần mềm; Mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN); Video streaming
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN); các phương pháp nâng cao chất lượng truyền phát video qua SDN; mô phỏng phát trực tuyến video qua SDN sử dụng mininet.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17572
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 319688.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.