Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên môn đường lối quân sự của đảng cộng sản Việt Nam ở trường Đại học Bách khoa Hà Nội theo tiếp cận năng lực
Authors: Đỗ Quang Dũng
Advisor: Trần Khánh Đức
Keywords: Học tập; Trường đại học Bách khoa Hà Nội; Tiếp cận năng lực
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về đánh giá kết quả học tập theo tiếp cận năng lực ở bậc đại học; thực trạng và biện pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên môn đường lối quân sự của đảng cộng sản Việt Nam ở trường đại học Bách khoa Hà Nội theo tiếp cận năng lực.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17577
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319683-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 104,1 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319683.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,17 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.