Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp giám sát và điều khiển từ xa SCADA cho trạm biến áp phân phối 110KV Lê Chân, thuộc lưới điện thành phố Hải Phòng
Authors: Vũ Tuấn Anh
Advisor: Lê Việt Tiến
Keywords: Trạm biến áp phân phối 100KV; Trạm biến áp; Hải Phòng; Giám sát và điều khiển từ xa SCADA
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống giám sát và điều khiển (SCADA); giải pháp và thiết kế cho hệ thống SCADA; hiện trạng và phương pháp xử lý sự cố khi áp dụng SCADA; phân tích ảnh hưởng khi áp dụng SCADA cho trạm biến áp.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17579
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 319681.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.