Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và phát triển dịch vụ/ứng dụng E-learning và áp dụng cho trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội
Authors: Nguyễn Thị Hải Yến
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Học trực tuyến; Trường cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội; E-learning
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về E-learning; phân tích thiết kế hệ thống; cài đặt hệ thống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17584
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

194

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319675-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 68,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319675.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,23 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.