Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá thực trạng và các giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên thực hành nghề cơ khí chế tạo tại Trường Cao đẳng công nghiệp Việt - Hung
Authors: Quang Thị Thủy
Advisor: Thái Thế Hùng
Keywords: Trường cao đẳng; Giáo viên
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về giáo viên và yêu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên dạy nghề. Thực trạng đội ngũ giáo viên dạy thực hành nghề cơ khí chế tạo tại trường Cao đẳng công nghiệp Việt - Hung. Một số giải pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên dạy thực hành nghề cơ khí chế tạo tại Trường Cao đẳng công nghiệp Việt - Hung.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Sư phạm kỹ thuật
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1759
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

150

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254370.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000254370-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 155,15 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.