Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bơm nhiệt hút ẩm cho kho lưu trữ nhiệt độ thấp
Authors: Phạm Tiến Dũng
Advisor: Nguyễn Đình Vịnh
Phạm Văn Tùy
Keywords: Bơm nhiệt; Kho lưu trữ nhiệt độ thấp
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan kho lưu trữ và nhu cầu về kho lưu trữ, yêu cầu đối với kho lưu trữ, mối quan hệ giữa hút ẩm và nhiệt độ môi trường; bơm nhiệt và ứng dụng; tính toán bơm nhiệt hút ẩm cho kho lưu trữ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17628
Appears in Collections:Ths-Nhiệt lạnh
ABSTRACTS VIEWS

97

VIEWS & DOWNLOAD

72

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319709-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 93,52 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319709.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,74 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.