Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế thiết bị quan trắc khí NH3 ứng dụng cho môi trường công nghiệp hóa chất
Authors: Giang Hồng Quân
Advisor: Bùi Đăng Thảnh
Keywords: Thiết bị quan trắc; Khí amoniac
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan sự hình thành khí amoniac và nguy cơ nhiễm độc amoniac trong môi trường công nghiệp hóa chất và cách phòng tránh, các phương pháp đo khí NH3; thiết kế phần cứng; thiết kế phần mềm; kết quả.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17635
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

46

VIEWS & DOWNLOAD

39

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319702-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 115,8 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319702.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.