Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng công nghệ D2D trong hệ thống IOV
Authors: Nguyễn Văn Cảnh
Advisor: Nguyễn Ngọc Văn
Keywords: Thông tin di động; Công nghệ D2D; Hệ thống IOV
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan hệ thống thông tin di động, các công nghệ trong mạng thông tin di động; các công nghệ quan trọng trong D2D; tối ưu tài nguyên vô tuyến khi tăng cường D2D trong mạng V2V.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17636
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319701-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 135,14 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319701.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,29 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.