Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế chế tạo hệ thống mô phỏng theo dõi và quản lý khí y tế trung tâm
Authors: Nguyễn Tiến Tuyên
Advisor: Phạm Thành Công
Keywords: Y tế; Khí y tế trung tâm
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống khí y tế trung tâm; mô hình hệ thống; thiết kế hệ thống; kết quả đo.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17638
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319724-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319724.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.