Thông tin tài liệu


Title: Dạy học mô đun trang bị điện theo tiếp cận tương tác tại Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh
Authors: Nguyễn Văn Khoa
Advisor: Nguyễn Tiến Long
Keywords: Tiếp cận tương tác; Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh; Dạy học; Bắc Ninh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dạy học mô đun trang bị điện theo tiếp cận tương tác; thực trạng về dạy học mô đun trang bị điện; thiết kế bài giảng dạy học mô đun trang bị điện theo tiếp cận tương tác tại Trường Cao đẳng công nghiệp Bắc Ninh.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17651
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 319735.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,43 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.