Thông tin tài liệu


Title: Phát triển môi trường dạy học kết hợp cho môn tin học văn phòng tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
Authors: Lê Văn Hiểu
Advisor: Nguyễn Thị Hương Giang
Keywords: Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội; Dạy học kết hợp; Dạy học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về dạy học kết hợp và môi trường dạy kết hợp; cơ sở thực tiễn để phát triển môi trường dạy kết hợp tại trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội; thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17654
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 319732.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.