Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phần mềm Proteus trong dạy học môn kỹ thuật xung - số theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập cho sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp
Authors: Đặng Lan Thương
Advisor: Vũ Thị Lan
Keywords: Môn kỹ thuật xung - số; Phần mềm Proteus; Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; Dạy học tích cực
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về ứng dụng phần mềm Proteus trong dạy học cho sinh viên cao đẳng theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập; thiết kế bài giảng môn kỹ thuật xung - số ứng dụng phần mềm Proteus theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập; kiểm nghiệm - đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17656
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

4

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 319730.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.