Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng bộ lọc thông dải điều hưởng
Authors: Bùi Công Đường
Advisor: Nguyễn Xuân Quyền
Keywords: Bộ lọc thông dải điều hưởng; Bộ lọc
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan thiết kế bộ lọc và thiết kế bộ lọc sử dụng đường truyền vi dải; thiết kế bộ lọc thông dải điều hưởng và cải thiện các thông số bộ lọc; kết quả thực tế chế tạo, đo kiểm và căn chỉnh các thông số bộ lọc.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17664
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319716-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 128,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319716.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,47 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.