Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp phát triển bền vững chăn nuôi gà đồi ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang
Authors: Chu Văn Ly
Advisor: Phan Thị Thái
Keywords: Gà đồi; Gà; Bắc Giang
Issue Date: 2020
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phát triển bền vững chăn nuôi gà; thực trạng và một số giải pháp phát triển bền vững chăn nuôi gà đồi ở huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17672
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

70

VIEWS & DOWNLOAD

50

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319749-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 190,16 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319749.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.