Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì
Authors: Triệu Quý Hợi
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: Nước sông
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu. Hiện trạng chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì. Dự báo các nguồn nước thải và diễn biến chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì. Đề xuất các biện pháp quản lý chất lượng nước sông Lô đoạn chảy qua Thành phố Việt Trì
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản lý môi trường
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17682
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

49

VIEWS & DOWNLOAD

38

Files in This Item:
Thumbnail
  • 271718.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.