Thông tin tài liệu


Title: Thực hiện giao thức định tuyến mạng AD HOC dành cho xe cộ
Authors: Nguyễn Đăng Tuấn
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Giao thức
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung. Tổng quan về Vanet. Giao thức định tuyến trong Vannet. Thực hiện các giao thức định tuyến GPSR. Mô phỏng và kết quả.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17689
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271710-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 107,33 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271710.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,03 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.