Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật HTTP thích ứng động và ứng dụng trong các dịch vụ truyền Video
Authors: Nguyễn Chu Tiến Mạnh
Advisor: Phạm Ngọc Nam
Keywords: Kỹ thuật viễn thông
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các vấn đề chung của đề tài. Kiến thức chung về kỹ thuật truyền luồng trên giao thức HTTP. Thiết kế và triển khai mô hình hệ thống. Khảo sát đánh giá hoạt động của mô hình. Các hướng phát triển đề tài.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17691
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

2

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271707-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 67,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271707.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,22 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.