Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ
Authors: Ma Đức Hải
Advisor: Trần Thị Lan Hương
Keywords: Ngân sách
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách xã. Đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyên Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lâm Thao.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17703
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

18

VIEWS & DOWNLOAD

25

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271683-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 143,18 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271683.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,38 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.