Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng bộ đề thi đánh giá kỹ năng nghề cho nghề điện công nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ
Authors: Bùi Trung Hiếu
Advisor: Phạm Hùng Phi
Keywords: Đề thi
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận của việc xây dựng bộ đề thi đánh giá kỹ năng nghề trong kiểm tra đánh giá (KTĐG) kết quả học tập. Thực trạng KTĐG kỹ năng nghề điện công nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ. Xây dựng bộ đề thi đánh giá kỹ năng nghề cho nghề điện công nghiệp tại trường Cao đẳng nghề Cơ điện Phú Thọ.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Sư phạm kỹ thuật điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/17706
Appears in Collections:Ths-Sư phạm kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

5

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271676-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 142,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271676.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.